دانلود رمان آبروی من قربانی هوس pdf با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آبروی من قربانی هوس pdf از مهلا و MOONGIRL وSAHAR97 با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مهلا و MOONGIRL وSAHAR97  مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

مردانگی ات ر ا فقط چند روزفقط براي چند روز به من قرض بده
خـواستارم تا كمي فقط كمي از حقوق زن بودنم دفاع كنم
اینجا کسی به صدای ها نازک و صادق پاسخ نمـیـدهد
حتی اخم با چهره زنانه هم فایـده ندارد
فقط ..وحشیانه باقانون طبيعت جلومـی روند
وادعامـی کنندانسان اند
انسان..!! انساني كه از آدم است
نسل من . ازتبار . مردمانی هستن که دردیـدنه پاکی دختران . راافتخارمـی دانند
نسل من ..فریاد مرا جرم مـی دانند
آه و اشك مرا فيلم مي خـوانند
ومن نیز بایـد شبانه روزرا به فکرراه حلي براي بی ابرو شـدنم به صبح برسانم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان