دانلود رمان از تو دورم pdf از فرانک میرزایی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان از تـو دورم pdf از فرانک مـیرزایی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

   نویسنده این رمان فرانک مـیرزایی مـی باشـد

موضوع رمان:اجتماعی/عاشقانه

خلاصه رمان

با عجله پله ها راطی کرد….درحالی که اشک هایش راپاک مـیکرد در حیاط را بازکرد

پدرش دوان دوان دنبالش دویـد و گفت:صدف صبرکن کجا مـیری…به من حق بده نفس زنان ایستاد…..

صدف باچشمان گریان به پدرش نگـاه مـیکرد خـواست چیزی بگویـد که صدایش بلند نمـیشـد…

گریه امانش نمـیـداد درحالی که مـیـدویـدازحیاط خارج شـد ودر رامحکم روی هم کوبیـد…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان