دانلود رمان از خیانت تا عشق pdf از سیاوش 68 با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان از خیانت تا عشق pdf از سیاوش ۶۸ با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان‌ سیاوش ۶۸ مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

تـوي افکـار خـودم غرق شـدم نتايجي که از اين افکـار گرفتـه بودم .منمدتـهاست که

فهميدم جنس لطيف زن خائنه چه دختر چه زن همهخائنن دختر به پدر و مادرش خيانت مي کنه و

يک زن در کمال بي رحميبه شوهر و شايد بچه اي که داشتـه باشن و من فهميدم که حتي دخترانپاک هم خائنن

اوناها تـوي ذهنشون خيانت م

ي کنن شايد درد خيانتشون کمتر باشـه اما اونا هم خانئن يا زنهايي که تـوي بغلشوهرشون با

مرد ديگـه ي هستن…وقتي دست نوازش شوهرشون تداعيدستان مرد ديگـه اي باشـه .

من خيلي وقتـه که فهميدم زنها فقط يه وسيله ان واسه ارضاي نيازت تقصيره من نيست تقصيره خـودشونه…

اين نتيجه رو از رفتارشون گرفتم آري جنس لطيف يعني خائن يعني گرگي در لباس ميش

يعني مظلومي که از هر ظالمي سنگ دلتر است زن آن چيزي نيست که نشان ميدهد

زن اغواگر است زن با زنانگي اش مي سازد و مي شکند ومن امروز از جنس زن متنفرم……

نفرتي به وسعت خيانتي که چشيدم و انتقامي که در دلم ريشـه دوانده

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان