دانلود رمان استاد غیرتی من pdf از زهرا اسماعیل زاده با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان استاد غیرتی من pdf از زهرا اسماعیل زاده با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهرا اسماعیل زاده مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/هیجانی/غمـگین

خلاصه رمان استاد غیرتی من

در مورده دختری به اسم تارا که تـو گذشتـه خانواده اش رو از دست

داده وارد دانشگـاه مـیشـه و با استاد جدیـدش به اسم آرتان تُرکـان آشنا مـیشود اما

نمـیـداند که زندگیش با یک مهمونی شروع مـیشود که آرتان تُرکـان هم انجاست و

مجبور مـیشود کـاری را انجام دهد که تابحال انجام نداده.

آن کـار چیست که زندگی اش را زیر و رو کرده…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان اسیر دست غرور

قسمت اول رمان استاد غیرتی من

پول رو ازشون تحویل گرفتم و از اونجا خارج شـدم… امروز ماشینم رو

فروختم، ماشینی که ماله پدرم بود و به من رسیـده بود!

من تک دختر، و تک فرزندم و از سیزده سالگیم که پدر و مادرم رو از دست

دادم روی پای خـودم ایستادم؛ پدر و مادرم رو تـو تصادف از دست دادم.

سنی هم نداشتم، فقط سیزده سالم بود؛ ولی خب این زندگی با من نمـیسازه!

ولی االن دیگـه نوزده سالم بود؛ درستـه بزرگ شـدم ولی قلبم هنوز مثل یه بچه

کوچیک مـیتپه!

هیچوقت یادم نمـیره که منم تـو اون ماشین با پدر و مادرم بودم که تصادف شـد

و فقط من زنده موندم!

وقتی بهم خبر دادن که پدر و مادرم رو از دست دادم انگـار دنیا واسم سیاه شـد،

دنیای بچه-گونم خراب و سیاه شـد، هروقت تـو کوچه و خیابون راه مـیرفتم و

بقـیه دخترا رو مـیـدیـدم که با پدر و مادرشون قدم مـیزنن، قلبم تیکه-تیکه مـیشـه؛

چون منم حق داشتم که پدر و مادرم کنارم باشن.

اما از شانس گندم این اتفاق نیوفتاد!

در رو با کلیـد باز کردم و وارد شـدم؛ به حیاط نقلی و کوچولو خیره شـدم؛ تمامه

خاطراتم جلوی چشمهام…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان