دانلود رمان اسیر عشق pdf نامشخص با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان اسیر عشق pdf نامشخص با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نامشخص مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/انتقامـی

خلاصه رمان:

شراره تحت درمان تـوسط روانشناس است ،او را روزبه پسری روانی دزدیـده بود و مدتی تحت شکنجه قرار مـیـداده//
شراره سکوت کرده و حرفی نمـیزند برای همـین سکوت تحت درمان است…
دکترش بسیار مشـهور است و او را وادار به صحبت مـیکند///

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان