دانلود رمان اشتباهم را ببخش pdf از آرزو فرجی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان اشتباهم را ببخش pdf از آرزو فرجی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آرزو فرجی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

دختری که از انتقام به یک عشقـی مـیرسه که فکرش رو هم نمـیکنه…

دختری که زخم های زیادی از دنیا خـورده و تا مـیاد طعم خـوشبختی رو مزه مزه کنه نمـیزارن…

تصمـیم مـیگیره انتقام بگیره از کسی که آخرین ضربه رو بهش زد و آیا موفق مـیشـه؟؟؟

چه اتفاقـی در این راه براش پیش مـیاد؟؟؟

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان