دانلود رمان امتحان عشق pdf از zahra.sh.ir با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان امتحان عشق pdf از zahra.sh.ir با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان zahra.sh.ir مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان امتحان عشق

مثل تمام داستان های دنیا یه دختر و یه پسر اما یه فرق کوچولو داره.

یلدا و کـارن قصه ی من ۴ سال با هم دوستن ۴ سال خاطرات خـوب و

قشنگشونو با هم دارن. ۶ ماه هم به عنوان نامزد کنار همدیگـه مـیمونن تا اینکه یه نفر

این وسط مخالفت مـیکنه… یلدا و کـارن تـوی هر لحظه کنار من بودن و باهاشون زندگی کردم

رمان پیشنهادی:دانلود رمان نقاب دل مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان امتحان عشق

دستام داشت مـیلرزیـد کف دستام عرق کرده بود آب دهنمو قورت دادم و یه نفس عمـیق کشیـدم

دمپایی که پام بود رو در آوردم و محکم تـوی دستم فشارش دادم دوباره کله کشیـدم هنوز سر جاش بود

نفسمو فوت کردم و پریـدم از پشت دیوار بیرون و بدو بدو رفتم سمتش همـینجوری با اون قـیافه ی زشتش

زل زده بود به من! تا نزدیکش شـدم فرار کرد حالا اون بدو من بدو یه جا یهو وایساد..

. دور زد و برگشت رو به من وایساد سعی کردم ذهن پبیـدش رو بخـونم! یه قدم بهم نزدیک شـد

گفتم: -جلو نیایا دوباره یه قدم اومد جلو من: به جون مادرم بیای جلو مـیزنم یهو دویـد دنبالم!

جیغ زدم: -مامــــــــــــــان!!! و دیویـدم اون مـیـدویـد من مـیـدویـدم! آخرش از روش پریـدم و پشت

سرش قرار گرفتم! اون اوسگول هنوز داشت مـیـدویـد! یه جیغ بلند زدم و دمپایی مو کوبیـدم تـو اون کله ش!!!!

بعدشم شروع کردم به جیغ جیغ کردن: -کشتمــــــش بالاخره کشتمـــــــش مرسی خدا چاکرتــــــــــــم!!!

مامانم با هول از اتاق اومد بیرون و گفت: -یلدااا؟؟؟؟ چی شـده؟ چرا جیغ مـیزنی؟ کیو کشـدی ذلیل مرده؟؟

-اینوووو مامان تـونستمممم!!! مامان یا تعجب به من که داشتم دمپایی رو بهش نشون…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان