دانلود رمان انتقام زیبا pdf از معصومه ملک حمودی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان انتقام زیبا pdf از معصومه ملک حمودی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان معصومه ملک محمودی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان انتقام زیبا

پدر هونیا یک شغل کـاملا متفاوت داره،یه شغلی که در نهایت ختم مـیشـه به قاچاق،کلاهبرداری و…

اما تصمـیم مـیگیره از اون شغل بیاد بیرون اما رئیسش یه شرطی مـیزاره که باعث

تغیر زندگی هونیا مـیشـه و این شرط با یک انتقام همراه است…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خدمتکـار هات من

قسمت اول رمان انتقام زیبا

در خـونه تـوسط آقا رضا نگـهبان خـونه، باز شـد و اشکـان،راننده شخص یم رفت داخل ح یاط و مستقـیم

رفت سمت پارکینگ وقتی ایستاد منم پیاده شـدم و بعد از یه تشکر از اشکـان رفتم سمت در و بازش

کردم و رفتم داخل خـونه

به محض ورودم به خـونه هاوش با ذوق دوی د سمتم و با دیـدنش کم مونده بود بال در بیارم سریع

رفتم سمتش و بغلش کردم و یه دور چرخیـد م

هاو ش:آبجی جونممم م

-آخ قربونت بشـه آب ج ی

همـین جور ی که هاوش بغلم بود رفتم سمت پذیرایی و دیـدم بابا با لباس ب یرو نی نشستـه و ۲ تا

بادیگـارد هاش کنارش ایستادن

من:سلام باب ا

-سلام هاوش نیم ساعت مـیشـه که اومده مامانتـون گفت:تا شب بمونه چون مثل اینکه خ ی لی دلش

تنگ شـده برامون

بغض گلوم رو فشار داد و کلمه مامانتـون تـو سرم اکو شـد

» مامانتـون «: از وقتی که جدا شـدن یه بار هم اسم مامان رو نیاورد همش گفت

سعی کردم وانمود نکنم که از کلمه مامانتـون طبق معمول ناراحت شـدم و برای همـین گفتم:باشـه آقا

هاوش تاج سر ماست

بعدش به هاوش نگـاه کردم و گفتم:مـگـه نه مرد کوچک؟

هاوش هم لبخند شیر ینی زد و گفت:اوهو م

باب ا:خـوبه برین تـو اتاقتـون،برای ناهار بیاین پ ایین

من:چشم….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان