دانلود رمان او می آید pdf از یزدانی


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان او مـی آیـد pdf از یزدانی

با لینک مستقـیم برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

 موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان او مـی آیـد

اگـه یک روز بفهمـی کـابوسهای شبانه و رؤیاهای بچگیت حقـیقت داشتن

چیکـار مـیکنی؟!

ماجرا در مورد پسر یه که داره مثل هر آدم عادی دیگـهای یک زندگ ی معمولی

رو مـیگذرونه؛ اما متـوجه حقـیقتـها و اتفاقات عجیبی مـیشـه که زندگیش رو

از یک زندگ ی ساده به یک زندگ ی پر خطر و پر حاشیه تبدیل مـیکنه!

دوست شوخطبع و سرزندهش باورش نمـیکنه و اون مجبور به سکوت مـیشـه

تا اینکه اوضاع ترسناکتر مـیشـه و همه چیز لو مـیره. هیچکس نمـیـدونه

مشکل از کجاست و فقط مجبور به تحمل صحنههای ترسناک، وحشتناک و

جنگیری هستن و زمان ی حقـیقت معلوم مـیشـه که اونها دیگـه قهرمان زندگی

خـودشون هستن و ناجی مردم.

دانلود رمان تن پوشی از هوس

دانلود رمان همخـواب اجباری

دانلود رمان حسابدار زیبا

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان