دانلود رمان اژدهای سپید pdf از مهدی.جبا لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان اژدهای سپیـد pdf از مهدی.جبا لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهدی.ج مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

پسری افسانه‌ای و نجات‌دهنده است که در دنیای دیگری به سر مـی‌برد. حال او تـوسط یک فرد، بازمـی‌گردد تا افسانه‌اش را آغاز‌ کند. افسانه‌ای کهن که موجودات تاریک و ظالم، از آن هراسان و ‌گریزان هستند و حال آدرین‌ برای اجرای عدالت و پایمال‌نشـدن خـون یکی از افراد مهم زندگی‌اش، دست به انتقامـی خـونین مـی‌زند و…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان