دانلود رمان باور آفتاب pdf از فهیمه رحیمی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان باور آفتاب pdf از فهیمه رحیمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فهیمه رحیمـی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان باور آفتاب

داستان زندگی دختری به نام ملیکـاست که مادرش در یک سانحه کشتـه مـی شود و

بعد از فوت مادرش ملیکـا با مادر بزرگ و پدر بزرگش هم خانه مـی شود

ملیکـا از بچگی عادت داشت تابستانها به روستا برود و با آسیه

دختر مش تقـی که یکی از خانواده های خـوب روستا بودند

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عشق و خرافات فهیمه رحیمـی

قسمت اول رمان باور آفتاب

از خانه کـاله فرنگی تا کوچه ۸ پله چهار باغ فاصله بود

این کوچه درست روبروی مـیـدان ده و آغازش از نبش دکـان

خـواربار فروشی مش نقـی شروع مـیشـد و تا کمر کش ادامه پیـدا مـیکرد

اولین خانه کـاه گلی با سر در فرریختـه متعلق به

او و خانواده ۸ نفره اش بود در روستا شایعه بود که مش تقـی با

بدنیا آمدن هر فرزندی پله ای سیمانی کـار گذاشتـه و

به این وسیله از شیب تند کوچه کم کرده و رفت و آمد ساکنان

را اسان نموده همسایگـان ارزو مـیکردند که خدا به

مش نقـی فرزندان دیگری نیز بدهد تا این کوچه خاکی که

بارش اولین باران گل زار مـیشـد شکل و قـیافه بگیرد و اگر

چنین مـیشـد از همه کوچه های روستا زیباتر مـیشـد

حلیمه خانم همسر او به زنان و دختران ده درس قالیبافی و نقشـه

خـوانی یاد مـیـداد و از این راه درآمد خـوبی برای خـود کسب مـیکرد

سال گذشتـه که به سفر حج رفتـه بود همه

مـیـدانستند که از دست رنج خـود تـوانستـه راهی خانه خدا شود و

از مکنت و مال مش نقـی قرانی کم نشـده گرچه مش

نقـی مورد احترام تمام اهالی و به نکونامـی و خیرخـواهی

شـهرت داشت اما سعی و تالش حلیمه خانم نیز مورد تـوجه..

 

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان