دانلود رمان بدون تو pdf از فاطمه حیدری با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بدون تـو pdf از فاطمه حیـدری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطمه حیـدری مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان بدون تـو

خانم حدادی خـواهش مـیکنم یه لحظه وایسیـد !!

– اقای محترم من نمـیفهمم با چه زبونی بایـد بهتـون بگم که مزاحم نشین؟؟

– اگـه یه لحظه وایسی به حرفام گوش بدی…

عصبی تـو صورتش برگشتمو گفتم:

– ولم کن !
دیگـه مجال حرف زدن بهش ندادم یه راست در ماشین و باز کردم نشستم…

این سردرد لعنتی هم دوباره اومده بود سراغم…

هر چقدر خـودمو بررسی مـیکنم نمـیفهمم که من چه حرکتی کردم که این پسره

به خـودش اجازه داده صبح تا شب بیفتـه دنبال من ، تازه اونم چی ؟ من یه دختر چادریی

که غرورمو بالاتر از هرچیز مـیبینم….سرم از فکرای بیهوده در حال سوت کشیـدن بود

که با دیـدن سحر همه ی اون اعصاب خـوردی های چند دقـیقه پیش بدون اینکه

متـوجه بشم از خاطرم رفت…دست به سینه با یه من لب و لوچه اویزون جلوم وایساده بود…

ی خدا چقدر من این دختره کل خراب و دوست دارم؟؟؟

از ماشین پیاده شـدم و روبه روش ایستادم…با نشاطی که تا ان لحظه در خـودم ندیـده بودم شروع کردم…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بی پناهم پناهم بده

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان