دانلود رمان به انتظارت خواهم ماند pdf از مریم جعفری با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان به انتظارت خـواهم ماند pdf از مریم جعفری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مریم جعفری مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان به انتظارت خـواهم ماند

شرح زندگی خانواده‌ای است که بر اثر حادثه‌ای دست‌خـوش فلاکت و بدبختی مـی‌شوند

سیامک و کیهان دو برادرند .آنها ازدواج کرده و در خانه‌ای مشترک با پدر و مادر و تنها

خـواهرشان سهیلا زندگی مـی‌کنند .پسری به نام فریـدون با فریب دادن سهیلا رابطه نامشروعی با او برقرار مـی‌سازد .

این امر به خـودکشی سهیلا مـی‌انجامد .

در شب عروسی فریـدون , سیامک و کیهان به منزل او مـی‌روند و

سیامک خستـه از مرگ خـواهر, فریـدون را به قتل مـی‌رساند .

در این ماجرا سیامک به سی سال حبس محکوم مـی‌شود و//

دانلود رمان تقدیر شوم مریم جعفری

متن اول رمان به انتظارت خـواهم ماند

تـهران سال ۱۳۵۴

در زندان انفرادي در حاليكه سالها روغن نخـورده بود با سرو صداي زيادي به روي زنداني باز شـد ناگـهبان جوان با

صدايي خشن و رسا گفت:

سيامك لطفي؟بلند شو بيا بيرون

زنداني پرسيد:

منو كجا مي بريد؟

نگـهبان خـونسرد و محكم گفت:

تـو ازاد شـدي
سيامك از جا برخاست به طرف در رفت و طول راهرو همراه نگـهبان

به راه افتاد چند تن از زنداني ها با حسرت رفتن او

را نظاره ميكردند يكي از انها با صداي بلند فرياد زد:

رفيق وقتي رفتي بيرون از قول ما ازادي رو ببوس و

ديگري گفت:بهت عفو زدند چون هنوز چند سال ديگـه مانده

و سيامك بي انكه به جانب چپ يا راست نگـاه كند

خاموش و ساكت همراه نگـهبان قدم بر ميداشت

نگـهبان از ميان چند در او را با مجوز عبور داد و انگـاه جلوي اتاق

رئيس ايستاد و در زد وقتي اجازه ورود گرفت زنداني را

قبل از خـودش داخل اتاق هل داد و خـود عقبتر ايستاد

رئيس با صداي تـو دماغي گفت:بيا جلوتر

سيامك در سكوت اتاق كه تنها صداي دمپايي او به گوش ميرسيد

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان