دانلود رمان به ناچاری pdf عطیه جبلی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان به ناچاری pdf عطیه جبلی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان عطیه جبلی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

 با صدای جیغِ بلند من و خـوردن سرم تـوی فرمون،دیگـه نفهمـیـدم چی شـد .نویـد از درِ دادسرا بیرون اومدم و با موکلم خداحافظی کردم و به سمت ماشین رفتم . اومدم در رو باز کنم که تلفنم زنگ خـورد، نگـاه کردم و دیـدم نیلوفر پشتـه خطه…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان