دانلود رمان به یادم بیار pdf از دلان لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان به یادم بیار pdf از دلان لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان دلان مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/جنایی/معمایی

خلاصه رمان به یادم بیار

داستان در مورد دختریه به اسم ترنج که حافظه اش رو تـوی یه تصادف از دست داده

اطرافیانش که چیز زیادی ازش نمـیـدونن سعی مـیکنن کمکش کنن تا حافظه اش برگرده اما

طی این اتفاقا فقط ترنج یه چیزی رو به یاد مـیاره

از صحنه تار و کوتاه تصادف یادش مـیاد که یه نفر حین تصادف همراهش تـوی ماشین بوده

اما هیچ چیز و هیچکس وجود اون فرد ناشناس رو تاییـد نمـیکنه

این اتفاق ها همزمان مـیشـه با زیر سوال رفتن و نقض شـدن تمام اطلاعاتی که اطرافیان ترنج ازش دارن

رمان پیشنهادی:دانلود رمان نوازشم کن بانو

دانلود رمان سقوط دلان

قسمت اول رمان به یادم بیار

سرم رو کج مـیکنم و گوشی رو با شونه ام نگـه مـیـدارم لیوان رو زیر

شیر مـیگیرم و در جواب جیغ جیغ هاش سوالم رو مـیپرسم

کجا؟

صدای پوفش رو از پشت تلفن هم مـیشنوم

خداروشکر مثل اینکه اون تصادف به غیر از حافظه ات به شنواییت هم آسیب زده

مـیگم مـیخـوام دوتایی بریم اون کـافه، یعنی اینقدر که من و تـو از اونجا خاطره

داریم هیچکسی نداره بهت قول مـیـدم یه چیزایی یادت مـیاد

کلافه چشمم رو تـوی کـاسه مـیچرخـونم و قرصم رو به زحمت آب قورت مـیـدم و مشغول شستن لیوان مـیشم

پونه !قولی نمـیـدم اگر حال داشتم همراهت مـیام

باز هم صداش روی اعصابم خط مـیکشـه:

اگر حال داشتم یعنی چی؟ مـیخـوام ببرمت فرشاد جون رو ببینی

دستم رو با لبه ی لباسم خشک مـیکنم و متعجب سوال جدیـدی که تـوی ذهن خالیم پیـدا شـده رو به زبون مـیارم:

فرشاد کیه؟ ای وای !اصلا غلط کردم حالا بایـد دو روز بشینم واست تـوضیح بدم فرشاد کیه

به سمت اتاق مـیرم و شاکی از این

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان