دانلود رمان بی تابی pdf از نیلا با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بی تابی pdf از نیلا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان نیلا مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه

     خلاصه رمان بی تابی

زیبا دختری پر از کینه و حس انتقام، بعد از چهار سال از زندان آزاد مـیشود.

او با آسیبهای جسمـی و روحی از زندان، برای انتقام از مسببین بدبختی هایش

بایـد به ملاقات نعیم در دبی برود. برای همـین با همفکری وکیلش فرزاد،

راهیِ جنوب مـی شود که درگیر رو دست خـوردنها و همراهی همسفر

اجباری و اتفاقات جدیـدی مـیشود..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان جنون عشق

دانلود رمان انتخاب آخر

دانلود رمان لمس یک رویا

قسمت اول رمان بی تابی

با صدای چفت شـدن د ر پشت سرم ..دستـه كیفو تـو دستم فشردم و احساس

كردم كه قلبم از درد داره تیر مـیكشـه و سینه ام به سوزش افتاده

نفس عمـیقـی كشیـدم و چشمامو با وزش نسیمـی كه برای اولین بار بعد از

گذشت چهارسال تـو هوای آزاد به صورتم مـی خـورد باز كردم و به نقطه

نامعلومـی …با احساسی مملو از دردو ناراحتی ها خیره شـدم

نقطه ای كه درست مثل یه صفحه نامرئی تـوی ذهنم رنگ گرفتـه بود …برای

مرور گذشتـه های از دست رفتـه ام ..گذشتـه ای كه چهارسال از بهترین

سالهای عمرم رو به یغما برده بود و من و جوونیمو ، دستخـوش بازی خـودش

كرده بود…نفس عمـیق دیگـه ای كشیـدم و چشمامو برای دیـدن اطرافم چرخـوندم…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان