دانلود رمان بی گناه pdf از نامشخص با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بی گناه pdf از نامشخص با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نامشخص مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان

یک هفتـه ای از رفتن نحس ساغر مـیگذره. یک هفتـه ای که به اندازه صد سال گذشتـه … هر روز دارم افسرده تر و مریض تر مـیشم طوری که وقتی خـودم و تـو آیینه مـیبینم نمـیشناسم … این روزا بیشتر از همـیشـه دلم هوای آرتا رو کرده … نمـی دونم چرا ولی خیلی دلتنگشم با صدای در خـونه تند اشکـام و پاک مـیکنم تا آرتین عصبی نشـه. طبق عادت همـیشگیش مـیاد سمتم و سرم و عمـیق مـیبوسه و مـیگـه
_ عطر تنت نبود داشتم از خماری مـیمردم رز گلی ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان