دانلود رمان تبهکار pdf از فرشته تات شهدوست با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تبهکـار pdf از فرشتـه تات شـهدوست با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فرشتـه تات شـهدوست مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

مردمان سرزمـین من..زمانی که مردان، تحت ستم قرار مـی گیرند؛ سری تکـان مـی دهند و زمزمه مـی کنند: این یک فاجعه است
و
!زمانی که زنان، تحت ستم قرار مـی گیرند؛ با جسارت تمام فریاد مـی زنند: این سنت است
..نه..زندگی ناعادلانه نیست
..این ما هستیم که اجرای صحیح عدالت را بلد نیستیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان