دانلود رمان ترانه تنهایی pdf از بهار حسینی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ترانه تنهایی pdf از بهار حسینی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان بهار حسینی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/رئال

خلاصه رمان ترانه تنهایی

این رمان کـاملا واقعیت داره و تمام اتفاقات آن در سال۸۰تا۹۴اتفاق افتاده

زنی که به خاطر خیانت شوهرش طلاق مـی گیرد و فرزند یک ساله اش

را به تنهایی بزرگ مـی کند با ازدواج دوباره اش مـی خـواهد همه چیز را

درست کند اما بلعکس مـی شود دختری که عاشق پسرعمویش شـده اما

ناپدری اش با بی رحمـی با زندگی اش بازی مـی کند و او را تبدیل به

عروسکی در دستان خـود مـی کند /

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان گیسوان نارنجی

قسمت اول رمان ترانه تنهایی

با چشم هاي بستـه وخـواب آلودش دنبال گوشیش مـی گشت

تا پیـداش کنه،با اخم و چشم هاي نیمه باز آلارم

گوشیش رو خاموش کرد و نشست؛دستی به چشم هاي

پف کرده اش کشیـد و به آرومـی از تخت اومد پایین

جلوي آینه موهاي بلوند کوتاهش رو مرتب کرد و بعد از

عوض کردن لباس خـواب حریرش از پله ها پایینرفت

با ترس و استرس به سمت اتاقـی که تـه سالن بود رفت و

با تردیـد بازش کرد که با جاي خالی کیان رو به رو شـد

نفسی از روي آسودگی کشیـد و به سمت آشپزخـونه ي کوچیک و نقلیش رفت

به صورتش چند مشت آب پاشیـد تا خـواب از سرش بپره

پنیر و چند تیکه نون سنگگ رو روي مـیز چیـد و نشست

هنوز لقمه رو تـوي دهنش نگذاشتـه بود که دوباره یاده دیشب افتاد

دیگـه بی بند و باري هاي شوهرش کیان کلافش کرده بود

بارها و بارها تصمـیم به جدایی گرفتـه بود اما به

خاطره دختر کوچولویی که تـوي راه داشت صبر کرد و با خیانت هاش ساخت

سارا دستش رو به حالت نوازش روي شکمش کشیـد و شروع کرد به حرف…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان