دانلود رمان ترنج و عطر بهار ترنج pdf از سما جم با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ترنج و عطر بهار ترنج pdf از سما جم با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان سما جم مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان ترنج و عطر بهار ترنج

داستان دختری‌ ا ست که در کودکی

با دریافت تصویری بر پرده‌ی سفیـد ذهنش

بزرگسالی مخدوشی برایش رقم خـورده و عزم آن دارد که

با مهربان‌ترین همراه و همنوازش خـوش‌ترین لحظات را بر اریکه‌ی

خیالش ثبت کند و آن که واقعیت این همراهی را

به تـه خط مـی‌رساند ‌‌ همان اوست که…

همـیشـه مـی‌دانستم که همراهی‌ات با آن عطر دلپذیر

رویایی است که تنها مـی‌تـوان با خـود از آن یاد نمود.

همـیشـه مـی‌دانستی که من تُرد‌تر از آنم که

ندیـد‌‌ن‌هایت را بپذیریم و اگر نیایی و بر هیجان بی‌رنگ نگـاهم

قدم نگذاری فرو خـواهم شکست.

تـو نبودی و کسی آمد که بر جایگـاه خیالت نشست و

سلطانی کرد و عطر ماندگـارت را شست و

بهشت را بر من فرود آورد. تـو نبودی…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان نبات و بادام تلخ سما جم

قسمت اول رمان ترنج و عطر بهار ترنج

بهار:
»پاسخگوی پانصد و هفده« بفرماییـد

کمک خانوم تـو رو خدا کمک

الو الو صدام رو داریـد

کمکم کنیـد

عزیزم. خانوم. فکر کنم اشتباه گرفتیـد! به جای هشت

بایـد پنج مـیزدیـد که به اورژانس وصل بشـه اینجا صد و

هجدهه متـوجهایـد خانوم

صداش بریـدهبریـده به گوشم مـیرسیـد .

کمک کنیـد دستم ح س ندار ه. کمک

با خـودم گفتم: خدایا این دیگـه چیه

عجب گرفتاری شـدم. حاال چی کـار بایـد بکنم

صداش از تـه چاه مـیاومد یه طوری که انگـار گوشی

تلفن ازش فاصله داره. سنش هم به نظر باال مـیرسیـد .

خانوم گوش کنیـد الاقل بگیـد کجاییـد چه اتفاقـی براتـون افتاده

صدای زمزمهی منقطعش خیلی بد به گوشم مـیرسیـد .

قل بم درد مـی کنه.

مـیتـونیـد آدرستـون رو بگیـد

خیابو ن مقا مـی کوچ ـه تـه را

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان