دانلود رمان حکم ابدی pdf از 4.PEGASUS


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان حکم ابدی pdf از ۴٫PEGASUS

با لینک مستقـیم برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

 موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان حکم ابدی

با بیرون اومدن از طال فروشی دستم و تـوی موهام فرو کردم و باال دادمشون،

کیف تـوی دستم و محکم گرفتم و آروم با کفش های پاشنه بلند شروع کردم

به قدم زدن تـو شـهر پر ازدحام کـالیفرنیا.

همونطور آروم قدم مـیزدم که با شنیـدن….

دانلود رمان تصادف یهویی

دانلود رمان آوارگـان عشق

دانلود رمان تا ابد با هم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان