دانلود رمان دردم pdf از خورشید.ر با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دردم pdf از خـورشیـد.ر با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان خـورشیـد.ر مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

این داستان برداشتی آزاد از وقایع یک زندگی است و ماجراهایی که اشخاص در آن تجربه مـیکنند برداشتی از حقایق یک زندگی مـی باشـد، داستانی است از زندگی آدم هایی که احتمالا وجود دارند، من آنها را واقعی مـی پندارم و مطمئنم در گوشـه ای از دنیا بدون شناخت از منی که آنها را مـینویسم زندگی مـیکنند، با تمام مشکلات دست و پنجه نرم مـیکنند و برای بقا تلاش مـیکنند، عادت مـیکنند، عاشق مـیشوند ، تجربه مـیکنند، متنفر مـیشوند، دوست مـیـدارند و مـیبخشند، آنها زندگی مـیکنند، مـیخـواهم از زندگی بنویسم….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان