دانلود رمان دروغ دوست داشتنی pdf از norbert با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دروغ دوست داشتنی pdf از norbert با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان norbert مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان دروغ دوست داشتنی

دوست داشتن از عشق برتر است.عشق يك جوشش كور است و پيوندي از سرنابينايي.

امادوست داشتن پيوندي خـودآگـاه و از روي بصيرت روشن و زلال. عشق باشناسنامه

بي ارتباط نيست وگذرفصل ها و عبورسال ها برآن اثر مي گذارد اما دوست داشتن

رمان پیشنهادی:دانلود رمان نقاب دل مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان دروغ دوست داشتنی

در وراي سن و زمان ومزاج زندگي مي كند. عشق در هر رنگي وسطحي با زيبايي محسوس

با نهان يا آشكار رابطه دارد اما دوست داشتن چنان در روح غرق است كه

زيبايي هاي روح را به گونه اي ديگرمي بيند. عشق طوفاني و متلاطم است اما

دوست داشتن آرام و استـوار و پروقار و سرشارازنجابت. دكتر علي شريعتي فصل اول »شروعي دوباره

« صبح با صداي زنگ گوشيم بيدار شـدم،بعد از كلي جست و جو زيربالش پيداش كردم و

جواب دادم: – الو – الو الو – مـگـه لالي – برهرچي مردم آزاره لعنت! گوشي رو پرت كردم و

دوباره خـوابيدم،هنوزچند دقيقه اي نگذشتـه بود كه دوباره زنگ زد. تااومدم جواب بدم يادم

افتادكه شب قبل گوشي رو كوک كرده بودم،به حواس پرتي خـودم خنديدم و زنگ هشـدار

رو خاموش كردم و دوباره خـوابيدم كه سروصداي مامان بلند شـد: – ندا .ندا – ندا بيداري

پاشو ديگـه! – مامان خـوابم مياد بذار بخـوابم. – چي چي رو بخـوابم پاشو ببينم مـگـه

نميخـواي بري مدرسه – آخه كي تابستـون رفتـه مدرسه كه من دوميش باشم !!

مامان اومد تـو اتاق و پتـو رو از روم كشيد و گفت: – تابستـون چيه حالت خـوبه

مثه اينكه خيلي تـو اين مدت بهت خـوش گذشتـه !-پاشو اول مهــره!

مـگـه ديروز با دوستات قرارنذاشتي ببينم ميتـوني اين سال آخري

منو دِق بديتا اينو گفت همچين ازجام پريدم كه سرم محكمبه طبقه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان