دانلود رمان در من برف میبارد pdf از فریال با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان در من برف مـیبارد pdf از فریال با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فریال مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/غمـگین

خلاصه رمان در من برف مـیبارد

یاس بی احساس لجباز …خالی ازهرگونه عشقـی, با اومدن پسری ازجنس احساس…

پرازمهربونی دنیای یاس تغییر مـیکنه اماسرنوشت بازی های دیگـه ایی برای این دو درپیش داره

بازی هایی که شکستن قلب رو درپی داره…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان حکم دل

قسمت اول رمان در من برف مـیبارد

برف مـیباریـد، دل من باز هواي اونو کرد هواي کسی که بیرحمانه از زندگیم بیرون رفت نمـیـدونم چطور دلش

اومد که منو با این همه تنهایی و دلتنگی در گوشـهاي از این زندگی جا

بذاره و بره اون که عاشقم بود و مـیگفت: «بدون تـو نمـیتـونم» اما رفت و جاي خالیش تـو این زمستـون تـوي این

روز برفی خیلی خالیه. روز مـیعاد عشقمون، برف مـیباریـد و بهم قول داد

تـو این روز آدمبرفی بزرگی را برایم درست کنه، چه زود فراموشش شـد و فراموش کرد چقدر دلم گرفتـه چقدر دوست

دارم فریاد بزنم و اسمشو صدا بزنم و بگم پسر، بیا دیگـه طاقت ندارم

اما چه فایـده، نیست و رفتـه گریه کردم، زار زدم اما گوش نکرد، سنگ شـده بود اون که تا اشک منو مـیـدیـد طاقت

نمـیآورد اون که تا گریه مـیکردم خـودشو نمـیبخشیـد اما اینبار نه به

گریه هام تـوجهی کرد نه به حرفام، فقط جدایی فقط رفت و دور شـد. این برف، این زمستـون باز منو تـو حال و هواي

اون و خاطره لعنتی برد.

لعنت به من، لعنت به اون و لعنت بر این عشق. بازم این اشک من بود که با شنیـدن صداي خـواهرم تند اونو پاك کرد.

مـیبینم که غمبرك زدي؟ باز چی شـده؟

سرم را به طرفش چرخـوندم و گفتم: نخـود هر آش به تـو ربطی نداره

ـ هه خـوبه والا، یه ……

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان