دانلود رمان دلبر کوچک pdf با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دلبر کوچک pdf زهرا پورخـوانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهرا پورخـوانی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان:

شیـدا خـواست از سر سفره بلند شـه که با داد بابا خشکش زد و نشست:

 فقط یک بار دیگـه بخـوای از این ناز و ادا ها داشتـه باشی مـیفرستم همون جهنم دره ای که ازش اومدی،فهمـیـدی؟

شیـدا آروم سرش تکون داد که گفتم:

پدر حق نداریـد سر زن من داد بزنیـد.

 اونی هم که اون بالاست زنتـه.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان