دانلود رمان دود صورتی pdf از زینب ۸۲۸۸ با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دود صورتی pdf از زینب ۸۲۸۸ با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

 نویسنده این رمان زینب ۸۲۸۸ مـیباشـد

 موضوع رمان: عاشقانه/جنایی/مافیایی

خلاصه رمان دود صورتی

آنا دختری که خانواده‌اش رو جلوی چشمش مـی‌کشن چون پدرش از جای یه عتیقه‌ی پنج هزار ساله خبر داره.

آنا به یتیم خـونه منتقل مـیشـه ولی با یه نقشـه‌ی حساب شـده فرار مـی‌کنه و…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عشق مافیایی

دانلود رمان نجوای آرام

دانلود رمان معشوقه رئیس

قسمت اول رمان دود صورتی

بطری بنزین و به گوشـه ای که دقـیقا نمـی دونم کجا بود پرت کردم. شبیه آدمای بد حال

شـده بودم! آستین خـونیم رو به صورتم کشیـدم، بوی خـون و گـاز و بنزین قاطی شـده بود و

حالم رو بهم مـیزد.

با خنده و چشم هایی که همه چیز رو د تا مـی دیـد به آستین خـونی لباسم نگـاه کردم.

خـون من بود یا خـون الکس؟ خـون هرکدوممون که بود زیادی سیاه بود!

کف دستم به طرز عجیبی سوخت و خـونریزی کرد. خب، گویا شیشـه ای که هول دادم تـوی

گردن الکس دست خـودمم پاره کرده بود!

فندک نقره ا ی رنگی که از جیب الکس برداشتـه بودم رو باالا گرفتم. اوه الکس بیچاره، با

فندک خـودت، جسدت رو آتیش مـی زنم! البتـه نه فقط جسد خـودت بلکه… بلکه خـونه ی

پدریم به همراه همه ی اون مدارک رو آتیش مـی زنم!

خیره به آتیش فندک تمام لحظاتی که همـین حاالا گذروندم رو مرور کردم. مدام تصویر

جسد غرق در خـونش روانیم مـی کرد!…

جیغ زدم:

– جلو نیا الکس!

خنده ی کریهی کرد و اسلحه اش

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان