دانلود رمان ذهن خالی pdf از هما پور اصفهانی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ذهن خالی pdf از هما پور اصفهانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان هما پور اصفهانی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

وقتی تـه چاهی بودم و به این مـی‌‌اندشیـدم که چه جیز مرا به تـه این چاه انداختـه با تمام وجود دلم مـیخـواست به یاد بیاورم!

ای کـاش مـیـدانستم خطا کردن در نادانی خیلی بهتر است به یاد بیاوری و بدانی خطا کرده ای انهم دانستـه!

رنجانده ای با مـیل… نخـواستـه ای در اوج خـواستن و…

شکستـه ای ! شکستـه ای و نابود کرده ای! در اوج شکستن خـود!

حالا در جایی ایستاده ای که برای من دانستن دلیل همه چیز کـافیست در آینه بنگری … آری دلیل همه چیز همان است که مـیبینی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان