دانلود رمان روزهای غمگین عشق pdf از مژگان مظفری با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان روزهای غمـگین عشق pdf از مژگـان مظفری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مژگـان مظفری مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/غمـگین

خلاصه رمان روزهای غمـگین عشق

ای روزهای دلتنگ !

ای روز های دلگیر !

ای روز های سرد پاییزی !

ای روز های برگ ریزان !

ای روز های اشک و آه !

ای روز های تلخ انتظار !

ای روز های غمـگین عشق !

برویـد از پس پرده زندگی !

تا روشنی عشق برآیـد

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تیام

قسمت اول رمان روزهای غمـگین عشق

تبسم در مـیان انبوه لباسهایش سردرگم مانده بود همه را از

تـوی کمد بیرون آورده،و روی تخت خـوابش ولو کرده

بود هر بار یکی را بلند مـی کرد و جلو آینه،مقابل صورت خـود

مـی گرفت،و بعد به تصویر خـود در آن مـی گفت:نه،این

به درد امشب نمـی خـورد

او هر گـاه که به مهمانی مـی رفت دچار این مشکل مـی شـد

که چه لباسی را برای پوشیـدن انتخاب کند با آمدن مادرش

به اتاق از آینه فاصله گرفت و نگـاهش را به او دوخت مادرش

به موهای خیس او خیره شـد و گفت:»چرا موهایت را

خشک نکردی؟ببین چه آبی از آن مـی چکد !«

چشم ،مامان همـین االن خشک مـی کنم

دو سه دقـیقه بیشتر که وقت نمـی برد

گفتی و من هم باور کردم این خرمن مو با دو سه دقـیقه خشک مـی شود؟

چرا که نه سشوار را روی حرارت زیاد مـی گذارم

طبق معمول گیر کردی که چه بپوشی درست است ؟

آره خستـه شـدم واقعا نمـی دانم کدام لباس برای امشب

مناسب است اگر شما در انتخاب کمکم کنیـد ممنون مـی

شوم
با این وسواسی که تـو به خرج مـی دهی نه تنها من ،

بلکه هیچ ## نمـی تـواند در این مورد به تـو کمک کند بهتر

است سرعت عمل به خرج بدهی و گرنه مجبور مـی شوم زودتر از تـو بروم

مامان …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان