دانلود رمان روی خط صفر pdf از فاطمه.ر با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان روی خط صفر pdf از فاطمه.ر با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان فاطمه.ر مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه

     خلاصه رمان روی خط صفر

داستان زندگی یک پسره… یک پسر به اسم امـیرارسلان…به خاطر یک سری جریانات امـیرارسلان داره تنها زندگی مـی کنه…

یه جورایی با آدم و عالم که هیچی، با خـودشم قهره… این وسط یه ستاره خانمـی وجود داره…یه دختر خانم هشت ساله،

که تـوی این هاگیر واگیر زندگی سوت و کور امـیرارسلان، هم دوستشـه…هم همسایه شـه…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خدمتکـار عمارت

قسمت اول رمان روی خط صفر

مـی گم…
با صداي مـی گم گفتن دخترك، اَخم هایش رفت تـوي هم.کتاب را بست.نفسش را کلافه بیرون داد.

_ ببین ستاره!این بار صدمه که داري وسط کتاب خـوندن من حرف مـی زنی.دیگـه برات نمـی خـونم!

ستاره لب برچیـد.زانوهایش را تـوي شکمش جمع کرد.امـیرارسلان نگـاهی به اخم هاي درهم اش انداخت. رنگ

پریـده. چشم هاي نسبتا گود رفتـه و لب هایی که رنگش کمـی بیش از حد معمول کبود بود. همه و همه باعث

شـد باز هم در مقابلش نرمش به خرج دهد.کتاب را بست. سعی کرد لحنش را ملایم کند. با لبخندي ساختگی

که سعی زیادي در طبیعی نشان دادنش به خرج مـی داد گفت:

_ خب،بگو!

ستاره انگـار نه انگـار که تا لحظاتی پیش از دست امـیرارسلان دلخـور بوده، لب هایش به خنده کِش آمد.

_ مـی گم، یعنی مامان باباي منم بایـد اَهلی بشن؟!

ابروهایش از تعجب رفت بالا. نگـاهی گیج به کتاب تـوي دستش انداخت.بعد نگـاهی به ستاره…

 

_ یعنی چی؟!

کمـی در جایش جا به جا شـد و با اشتیاق،مثل دانشمندي که چیز تازه اي را کشف کرده باشـد گفت:

_آخه همـیشـه با هم دعوا مـی کنن.گـاهی وقتا فکر مـی کنم حتما هم دیگـه رو دوست ندارن!

آه از نهاد پسر برآمد.این ها دیگر چه پدر و مادري بودند؟!خیلی وقت ها پیش…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان