دانلود رمان زمزمه ی باد pdf از مریم جعفری با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان زمزمه ی باد pdf از مریم جعفری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مریم جعفری مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان زمزمه ی باد

درباره ی دختری به اسم غزال هستش که با سه برادر ومادروپدرش زندگی مـیکنه.

پدری که بیش از حد خشمـگین وآزار دهنده برای خانواده اشـه.که به

همـین خاطر پدر و مادرش از هم جدا مـیشن و بعد از جدایی پیش خاله ش مـیرن و…

دانلود رمان سال های بی کسی مریم جعفری

متن اول رمان زمزمه ی باد

همانطور که در سکوت و آرامش به حرفهای مامان گوش مـیـدادم

جزئیات صورتش را از نظر گذراندم.هنوز هم به

اندازه گذشتـه زیبا و دلفریب بود.یکدفعهدلم بحالش سوخت

داشت تالش مـیکرد متقاعدم کند اشتباه مـیکنم.دستش

را با محبت نوازش کردم و به عقب تکیه دادم.

دخترم را در آغوش کشیـد و مصرانه گفت:الاقل به آینده ای این بچه

فکر کن این طفل معصوم چه گناهی کرده

من جدا تـو رو عاقل تز این حرفها مـیـدیـدم غزل آخه تـو چطور دلت مـیاد

زندگیت رو به خاطر یک مشت حرف تباه کنی

دخترجون زندگی زن و شوهری همـینه همـیشـه که نبایـد شیرین

باشـه این کشمکش ها هم بنوعی الزمه من مطمئنم

افشین هم یه جورایی پشیمونه دست از این یکدندگی بردار و از

خر شیطون پیاده شو

با لبخندی غمزده گفتم:واقعا شما اینجوری فکر مـیکنیـد مامان

اگـه دخترتـون نبودم فکر مـیکردم البد نمـیـدونیـد چی

بمن گذشتـه مامان شما بهتر از هر کسی مـیـدونیـد

در طول این سالها چه فشارهایی رو تحمل کردم اونوقت چطور

ممکنه بقول شما بخاطر یک مشت حرف زندگیم رو تباه کنم

نکنه خیال مـیکنیـد سیری زده زیر دلم نه مامان حقـیقت

اینه که من و افشین دیگـه نمـیتـونیم زیر یه سقف سر کنیم و

این چیزی نیست که من حاال فهمـیـده

باشم مـیـدونیـد زندگی ما مثل یک ظرفه که به مرور زمان

از ناراحتی های ریز و درشت پر شـده و حاال دیگـه داره سر

مـیره

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان