دانلود رمان زندگیم سرتاسر شکست pdf از lovingdeath با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان زندگیم سرتاسر شکست pdf از lovingdeath با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان lovingdeath مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان زندگیم سرتاسر شکست

بعضی اوقات تـو زندگی آدما یه اتفاقایی مـی افتـه که علاوه بر پل های پشت سر پل های جلو هم خراب مـیشن …

موقعیت هایی وجود دارن که کـاری به جز اینکه دستتـو بزنی زیر چونت و به حرکت موج ها نگـاه کنی نداری …

خیلی اوقات بایـد صبر کنی تا بیوفتی تـو بغل تقدیر تا ببینی چی برات در نظر گرفتـه …

ولی تـو همه ی این موقعیت ها یه اتفاق مشترک وجود داره اونم

اینه که تـو دیگـه اون تـوی قبل نیستی …

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان رینگ و عشق

قسمت اول رمان زندگیم سرتاسر شکست

بابام : پویان برو بیرون

پویان : دایی تـو رو خدا

بابام : تـو رو خدا چی ؟ بس کن دیگـه حداقل یه لقمه بردار اندازه دهنت

باشـه که وقتی گذاشتیش تـو دهنت مردم بهت نخندن

پویان : من مطمئنم

بابام : خـوشحال شـدم از دیـدنت دایی جان در اونوره

عمه : آرش کـارت به جایی رسیـده که من خـواهرتـو همخـونتـو

پسرشو داری از خـونت مـیندازی بیرون ؟ پویان

پاشو بریم هرچی نداری غرورتـو داشتـه باش چون این داییت

هرچی که جلوشرو داره له مـیکنه و نسبتارم یادش رفتـه

بابام : ببین آفاق خـودتم مـیـدونی که این دوتا به درد هم نمـیخـورن پس بذار همه چیز همـین جا

عمه : به دختر خـودت شک داری یا پسر من ؟

بابا : رک مـیگم پسرت

و فقط صدای یه سیلی اومد و بعدش در به شـدت باز شـد .

پویان : مامان تـو رو خدا صبر کن بابا تـو یه چیزی بگو

عمه : پویان به همون خدایی که مـی پرستیش قسم ، اگـه االان با من نیایی

دیگـه پسری به اسم پویان ندارم همونطور که دیگـه

برادری به اسم آرش ندارم

تـو تمام مدتی که عمه داشت حرف ….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان