دانلود رمان زندگی به وقت اقلیما pdf از نیلوفر قائمی فر لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان زندگی به وقت اقلیما pdf از نیلوفر قائمـی فر لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نیلوفر قائمـی فر مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/معمایی/فانتزی

خلاصه رمان

رمان زندگی به وقت اقلیما رمانی متفاوت با درون مایه ای تخیلیست که در بسیاری از عقایـد و مکتب ها

تاییـد مـی شود تناسخ یا کـالبد جسم یا اما اتفاقـی که در رمان زندگی بوقت اقلیما رخ مـی دهد داستان دختری

به نام جاناست که زندگیش دست خـوش اتفاق عجیبی مـیشـه جانا یه دختر مجرد نقاش با پدر مادری فرهیختـه ست

که قراره بزودی با شخصی ازدواج کنه روز واقعه جانا در مسیر بازگشت از گـالری به خـونه با زانیار تصادف مـیکنه و

بعد از چند روز وقتی که از کما در مـیاد اون خـودش رو اقلیما ۲۵ ساله خیاط صاحب همسر و فرزند مـیـدونه از

قضا همسر اقلیما برادر زانیار هست و هیچ زمـینه ی ذهنی ای از جانا در سر اونا وجود نداشتـه و این در صورتی ست

که اقلیما دقـیقا همون روزِ تصادف فوت شـده بود اما داستان به اینجا ختم نمـیشـه بلکه ///

رمان پیشنهادی:دانلود رمان بلو نیلوفر قائمـی فر

قسمت اول رمان زندگی به وقت اقلیما

ﭘﺲ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﻱ ﺑﺒﺮﻱ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎﻱ ﭘﺮ ﻭ ﺗﻔﻨﮓ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺪﻫﻲ

ﻣﻦ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻢ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻪ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺪﻭﻥِ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﭘﻮﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ

ﺧﺐ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻣﺮﺽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻳﻴﺪ ﻣﺮﺽ ﺑﺪﻱ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻳﻚ ﮔﺎﻭِ ﮔﺮ ﮔﻠﻪ ﺭﺍ ﮔَﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻤﻲ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻧﻲ ﻣﺜﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻑ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺴﺮﻱ ﺗﻤﺎ ﮔﻠﻪ ﻱ ﺧﺎﻣﻮﺷﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻛﻨﻴﺪ

ﺁﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻠﻪ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪ ﺁﻗﺎ ﮔﻠﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺰﺭگ ﻋﺎﺷﻖِ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان