دانلود رمان زندگی غیر مشترک pdf از SunDaughter با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان زندگی غیر مشترک pdf از SunDaughter با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان SunDaughter مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

مـیرهوشنگ وارستـه بزرگ خاندان وارستـه پس از مرگش شوک بزرگی به دو

پسرش که بیست سال آزگـار است با هم اختلاف دارند و قهرند وارد مـیکند…

او در وصیت نامه اش نوشتـه که ونداد و بلوط با هم ازدواج کنند تا به یمن این

پیوند مبارک و اسمانی اختلافات کهنه دور ریختـه شود و کینه ها پاک شوند … وصلت صورت مـیگیرد… اما……

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان