دانلود رمان زیبای من pdf از م_عبدی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان زیبای من pdf از م_عبدی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان م_عبدی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/انتقامـی

خلاصه رمان زیبای من

درباره دختری به نام آیه که دزدیـده مـیشـه و به تـهران برده مـیشـه.اونجا به دست مردی به

اسم نریمان مـیوفتـه که برای رسیـدن یه حاضره هرکـاری بکنه و….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان ماه دل

قسمت اول رمان زیبای من

مـیترا زد به شونم و گفت:

نظرت در مورد این لباس چیه

_مـیترا مطمئن باش این دیگـه واقعا خیلی عالیه

مـیترا چشم چرخـوند و رفت تـو اتاق پرو…سارا خـودشو با حالت غش زد و گفت:

مردم دیگـه…کـاش اینو انتخابـ..

مـیترا_خـودشـه!!!!
و خـوشحال اومد بیرون و لباس رو داد به فروشنده تا حساب کنه…خرکیف شـدم…

باالخره مـیریم خـونه.از صبح پدر پاهام در اومد که این مـیترای

ذلیل مرده یه چیزی انتخاب کنه…

به همراه مـیترا و سارا از فروشگـاه زدیم بیرون که سارا گفت:

بریم کـافه یه چیری بخـوریم بعد آیه رو برسونیم؟

_نه مرسی شما برین من مـیخـوام قدم بزنم

مـیترا_با اینهمه خـوشگلی پیاده بری مـیـدزدنت ها

_نه بابا نمـیـدزدن…

و گونه دوتاشونو ب*و*سیـدم و گفتم:

فعال بای بای

سارا_بای بای عسلم…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان