دانلود رمان سرقتی از جنس عشق pdf از فاطمه خدا بنده با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان سرقتی از جنس عشق pdf از فاطمه خدا بنده با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطمه خدا بنده مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

دلسا هم با یه جهش پریـد پایین و همون‌طور که قـیافش درهم بود، گفت: بابا دیواره یا قلعه آنکـارا؟در حالی‌که دستشو مـی‌کشیـدم تا زودتر فلنگ رو ببندیم، گفتم:-لاکچری ترین خـونه تـهران! انتظار نداری که دورش حصار بکشن؟!درحالی‌که دنبالم مـی‌د‌وئیـد و طول خیابون رو طی مـی کردیم، گفت:- کـار خدا رو مـی‌بینی؟ یکی مثل ما که یه آلونکم نداریم…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان