دانلود رمان سرنوشت عاشقی جلد دوم متخصصین شیطون و مهندسین مغرور pdf از atena.r narges.k با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان سرنوشت عاشقـی جلد دوم متخصصین شیطون و مهندسین مغرور pdf از atena.r narges.k با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان atena.r narges.k مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان سرنوشت عاشقـی جلد دوم متخصصین شیطون و مهندسین مغرور

با احساس صدای جیغ از خـواب پریـدم

صدا از پایین بود یه چیزی روی دستم سنگینی مـیکرد

یه نگـاه به دستم کردم سرم تـوی دستم بود وا سرم تـوی دستم چیکـار مـیکنه

بی اهمـیت سری تکون دادم و از تـوی دستم کشیـدم..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان نفرین رخسار

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان