دانلود رمان سرکوب pdf آی بانو با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان سرکوب pdf آی بانو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان آی بانو مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

با مانتـوی ورزشی رنگ طوسی و شال صورتی و کتـونی های صورتیم از اتاق بیرون او مدم و همراه امـیرعلی از سوئیت بیرون زدیم! حق با با بک بود حیف این هوا که بشینی تـو خـونه ! قدم زدن تـو این هوای تمـیز حسابی عشق بود! با لذت به طبیعت بکر اطرافم نگـاه کردم!! یکم که راه رفتیم کلبه هایی چوبیه قشنگی دیـده مـیشـد! به امـیرعلی نگـاه کردم که دوباره اخم بین ابروهاش نشستـه بود! این ادم خیلی دقـیق بود، زیادی دقـیق !! گوشیش رو در اورد و شماره گرفت…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان