دانلود رمان سر زده pdf از ریحانه صدری لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان سر زده pdf از ریحانه صدری لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ریحانه صدری مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/همخـونه ای

خلاصه رمان سر زده

در مورد دخترفرانسوی بنام ماریاست که به خاطر شغل پدرش که پلیس هستش مورد تـهدیـد مافیا قرار مـیگیره و

مجبورا با امـیر علی که یک پلیس متعصب ایرانی هست ازدواج مـیکنه وبه ایران مـیاد. تفاوت فرهنگی و عقـیـدتی

این دو ماجراهایی به وجود مـیاره که خـوندنش خالی از لطف نیست…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان کـابوس یک روزه

قسمت اول رمان سر زده

با کلافگی پتـو را از سرش کنار زد فقط یک نفر جرات مـیکرد بدون اجازه به اتاق او بیاییـد

بهار سر خـوشان خندیـد وگفت :مـگـه فرشتـه ها هم آدم مـیشن از کی تا حالا

ماریا :چی مـیخـوای

بهار :پاشو ببینم نا سلامتی فردا داری مـیری ایران اون موقع راحت گرفتی خـوابیـدی…. پاشو

لباساتـو آوردم

ماریا :چه لباسی؟

بهار :لباسهای مخصوص ایران…. تـو که نمـیخـوای با این لباسهای نیم وجبی بری ایران

بعد یه حالت متفکر گرفت وگفت: اینجوری بری یکی مـیری دو تا بر مـیگردی…. درستـه پسر عمه

من تارک دنیاست ولی دیگـه نمـیتـونه از این زیبایی بگذره

ماریا بالشتش را به طرف او پر تاب کرد وچند تا نا سزا هم به او گفت در حال حاضر این چیزها

براش اهمـیت نداشت دوری از وطن وپدرش تنها دوستش بهار براش آزار دهنده بود

بهار:پاشو ببین چی برات خریـدم

ماریا:یه جوری مـیگی انگـار خـودم ندیـدم خـوبه با هم سفارش دادیم

بهار :عکسشو دیـدی خـودشو نو ندیـدی که

هفتـه پیش از سایت لباسهای اسلامـی ایرانی چند دست لباس سفارش داده بودند باورش نمـیشـد او

که در خریـد لباس اینقدر وسواس داشت حال به خاطر حبس خانگی به خاطر امنیتش مجبور به

خریـد اینترنتی شـده بود

بلند شـد وبه طرف دستشویی رفت وبعد از شستن دست وصورتش به اتاق برگشت …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان