دانلود رمان سفر بی پایان pdf از نرگس نعمت زاده با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان سفر بی پایان pdf از نرگس نعمت زاده با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نرگس نعمت زاده مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/ترسناک

خلاصه رمان سفر بی پایان

“درباره ی سه دوست به اسم های بهار،نهال و نیلوفر که در دوران دانشجویی به سر مـی برن

این سه دوست،سر لجبازی با هم،به سفری مـی رن که واسشون گرون تموم مـیشـه

اونا پا به یه خـونه ی نفرین شـده مـی ذارن و باعث مـیشـه مسیر زندگیشون تغییر کنه

در همـین حین،دوبرادر به نام های هیراد و آراد هم مجبور مـیشن به اون ویلا برن و

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بارکد نرگس نعمت زاده

قسمت اول رمان سفر بی پایان

چشام رو به زور باز نگـه داشتـه بودم یه صدایی هی دم گوشم مـی گفت ولش کن ،جمع کن

بخـواب گور بابای استاد و نمره و کـالس اما وقت ی به این فکر مـی کردم که کل زحمت های ای ن ترمم

بستگی به همـین طرح داره شیطونو لعنت م ی کردم و ادامه مـی دادم

نزدیکـای چهار صبح بود که تمومش کردم چشمام اونقدر تار مـی دی د که اصال ندیـدم چی شـد مداد و

خط کشم رو پرت کردم رو مـی ز عی نکم رو در آوردم و ب ی معطل ی پریـدم رو تخت

یه صداهای گنگی مـیومد خیلی شب یه صدای مامانم بود هی مـی خـواستم چشامو وا کنم اما نمـی

شـد بیخ یال صداهاشـدم و بیشتر زی ر پتـو خزی دم

یهو با صدای دادی که تـو اتاق پ یچ یـد چسب یـدم به سقف و برگشتم

مامان:بــــهـــار،حنجره نموند واسم پاشو دی گـه

گیج و منگ نگـاش مـی کردم ضربان قلبم رو هزار بود به خـودم که اومدم آتیشی گفتم:مادر من بخدا

این داد هایی که مـی زنی آخرش دخترتـو جوون مرگ مـی کنه ب یا دست بذار رو قلبم ببین …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان