دانلود رمان شاهد من pdf از زهرا دباشی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شاهد من pdf از زهرا دباشی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهرا دباشی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان شاهد من

زندگیِ پر پیچ و خم دختری بیست و شش ساله به اسم ترانه که به دلایل خانوادگی عصبی و

پرخاشگر و تا حدی افسرده است یک مسافرت ساده یک حال و هوا عوض کردن عادی

زندگی ترانه رو به کل تغییر مـی ده و اونو وارد مسیری مـیکنه که

خیلی اتفاقات جدیـد وارد زندگیش مـی شـه و …

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان شاهد من

هیچگـاه صدایش در ذهنم پاک نمـی شـد

هنوز هم مثل قبل بود همان قدر آزار دهنده و منزجر کننده

از همان خنده هایی که مانند متـه در سرم فرو مـی رفت و برایم حکم مرگ را داشت

بازدمم را از بینی خارج کردم و در حالی که صدای بلند خنده هایش روحم را مثل تیغ خراش مـی

داد دستـه ی قهوه ای تیره ی قلم موی آغشتـه به رنگ زرد را محکم تر روی بوم کشیـدم

برای خالی کردن حرصم بود برای این بود که حواسم معطوف به خنده و حرف های زجر آورش

نشود

لحظه به لحظه قلم موی بیچاره را محکم تر مـی کشیـدم اما انگـار نه!

اینگونه نمـی تـوانستم اینطور نمـی شـد؛ من نمـی خـواستم بشنوم صدایی را که برایم تیز و نفرت

انگیز بود و عذابم مـی داد

دوست داشتم کرمـی شـدم اما صدای شادی های او را نمـی شنیـدم

هوفی کشیـدم و محکم پلک هایم را روی یکدیگر فشردم

کـالفه گوشـه ی لبم را گزیـدم و به گوشی ام که ده درصد

بیشتر شارژ نداشت و در حال شارژ شـدن

بود لعنت فرستادم

ظهر هنگـامـی که مـی خـواستم بخـوابم متـوجه ی هشـدارش شـدم اما آنقدر خستـه بودم که

نتـوانستم از روی تخت برخیزم و آن

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان