دانلود رمان شینا pdf از ماندانا معینی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شینا pdf از ماندانا معینی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ماندانا معینی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان شینا

تـو کتابخـونه دانشگـاه نشستـه بودم و داشتم در مورد تحقـیقم مطالعه مـی کردم

که پریسا اومد سر مـیزم و آروم گفت : شینا یه دقـیقه بیا بیرون . چی شـده ؟

بچه ها بیرون واستادن . باشـه برای بعد بایـد چند تا چیز رو پیـدا کنم .

گفت : حالا بلند شو بیا ! بعدا به این چیزا مـی رسی !» دیـدم اگـه بلند نشم

انقدر حرف مـی زنه تا نظم کتابخـونه رو مختل بکنه ! بلند شـدم و….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان کریستال

دانلود رمان ننه سرما ماندانا معینی

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان