دانلود رمان طعمه مرگ pdf از هانا با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان طعمه مرگ pdf از هانا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان هانا مـیباشـد

موضوع رمان : انتقامـی/درام

خلاصه رمان طعمه مرگ

دو پسر که قربانی اشتباه بزرگترها شـدند و هیچ چیز نمـی‌تـونه عمر تباه شـدشون و جبران کنه جز انتقام

انتقام از دو پدری که شایـد به اندازه‌ی اونها مجازات شـدند تـوی این پروسه‌ی انتقام بی‌گناه‌ترین‌ها

مجازات مـی‌شن و بایـد ببینیم دستِ تقدیر این انتقام رو بد تعبیر مـی‌کنه یا خـوب

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خرابه های دل

قسمت اول رمان طعمه مرگ

-راوی:

تیر رها شـد قرمزی خـون دیوارهای سفیـد را همچون بومـی

رنگی کرد صدای گریه ی دو کودک به هوا رفت اتشی که

شعله هایش زندگی ای را ویران کرد دومردی که کمرشان

از دیـدن این صحنه خم شـد قهقه ی مستانه ای که در البه

الی ان صدای ناله ای خفیف مـی امد

-باباااااااا؟

رهی با اضطراب چشمانش را باز کرد و به پسرک

نگرانش خیره شـد اخ که با هر دفعه دیـدن این پسر به یاد

همسر مرحومش مـی افتاد سر جایش نشست و دستی به

صورتش کشیـد مهرزاد که تا ان لحظه ایستاده و به صورت

رنگ پریـده پدرش مـی نگرسیت کنارش روی تخت نشست و

دستی رو شانه ی پدرش گذاشت

مهرزاد: بازم کـابوس؟

رهی: اره کـاری داشتی؟

مهرزاد: اهان راستی داشتم مـی رفتم اداره شما امروز و

استراحت کنیـد
بلند شـد و با خداحافظی از اتاق بیرون رفت اتاق خـواب ها

طبقه ی باال قرار داشت و با پله هایی مار

پیچ به پایین متصل مـی شـد دستانش را طبق معمول در

جیبش فرو برد و با ذهنی مقشوش پله هارا طی کرد و به

سمت اشپز خانه رفت به در گـاه اشپز خانه تکیه داد و به

حرکت های سارمـین دختر، عموی مرحومش خیره

شـدد عمویی که از پدر برایش عزیز تر بود عمویی..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان