دانلود رمان طعم چشمان تو pdf از نسترن قائمی نژاد با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان طعم چشمان تـو pdf از نسترن قائمـی نژاد با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نسترن قائمـی نژاد مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان طعم چشمان تـو

داستان درباره ی دختریست که به خاطر شغلش با قاتلی اشنا مـیشـه و سعی در بهبود روحیه او داره

غافل ازاینکه زندگی خـود نیز درحال…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آسمان سیاه چشمانت

قسمت اول رمان طعم چشمان تـو

صدای آژیر ماشین پلیس مـی آد دستام رو مـی ذارم رو گوشم و چشام رو مـی بندم، پدرم رو دارن مـی

برن، جیغ مـی زنم نه، نه، .. . یهو ازخـواب مـی پرم عرق کردم بازم خـواب دیـدم نمـی دونم چرا هر چی

زنگ این گوشی لعنتی رو عوض مـی کنم انگـار  . نه، تـه دلم گواه بد مـی ده. چرا چند شبِ پشت سر

هم خـوابای ناجور مـی بینم تـو همـین فکرا بودم که گوشیم زنگ خـورد کش و قوسی به بدنم دادم به

صفحش نگـاه کردم ناخـودآگـاه یه لبخند اومد رولبام.

سلام عزیزم

سلام خانومم خـواب بودی؟ بیـدارت کردم؟

نه، بیـدارشـده بودم بایـد برم دفتر مجله.

بازم سوژه جدیـد؟

هه بازم سوژه جدیـد.

برو آماده شو، مزاحمت نمـی شم فقط زنگ زدم بگم امروز نهار بیا همون رستـوران همـیشگی.

چرا؟

هیچی یکی از دوستام باخانومش دعوتمون کرده.

باشـه، سعی مـی کنم خـودم رو برسونم.

مرسی فدات شم، خداحافظ.

خداحافظ.

به ساعت نگـاه کردم هفت و نیم بود، ساعت نه قرار داشتم با خـودم گفتم گندت بزنن پرند، پف

کردی از بس خـوابیـدی، خـوب خبر مرگت زودتر پاشو. غر مـی زدم و لباسام رو از تـو کمد مـی ذاشتم

روتخت. رفتم یه آبی به سر و صورتم زدم، بازم خدا رو شکر یه سرویس بهداشتی طبقه ی باال کنار

اتاق خـودم بود. تند تند مسواک زدم که بو گندِ دهنم بیچاره کرمـی رو بی هوش نکنه. بدو بدو اومدم ….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان