دانلود رمان عشق این دیوانگی جذاب pdf از زهرا قلنده با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق این دیوانگی جذاب pdf از زهرا قلنده با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهرا قلنده مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/کلکلی

خلاصه رمان عشق این دیوانگی جذاب

این رمان در موردی پسری به اسم رسا است که آدم خیلی خـوش گذرون و عیاشیه

که یه عالمه دوست دختر داره و داره مدرک تخصصشو تـو پزشکی مـی گیره

اما همه چی با تصادف کوچیکی که با یه دختر دبیرستانی به اسم

ملودی مـی کنه عوض مـیشـه و تـو یه مهمونی ملودی و مـیبینه و

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تقاص زهرا قلنده

قسمت اول رمان عشق این دیوانگی جذاب

رو تخت لش کرده بودم که صدای امـیـد از سالن اومد داد زدم: رهااااا؟ صداشو بلند

کنو همراهش شروع کردم به خـوندن:نمـیخـواستم برم رفتم پشیمونم اگـه رفتم

دارم مـیمـیرم از عشقت من از عشق تـو سر رفتمنمـیتـونم که برگردم به احساس تـو بد کردم

نفهمـیـدم چی پیش اومد که قرمز بود و رد کردمـگوشیم زنگ خـورد که سریع جواب دادم: سالم خانوم خانوما؟

صدای پر از ناز کیانا تـو گوشی پیچیـد: سالم عزیزم کجایی؟ خـونم تـو چی؟

دانشگـاه یه کـاری داشتم اومدم مـیشـه بیای دنبالم؟ ماشین نیاوردم

کیانا یکی دوساعت دیگـه بایـد بریم خـونه ی فراز! خب بیا منو برسون که زود برم اماده بشم دیگـه اقای دکتر!

خیلی خب دختر لوس! بمون اومدم عاشقتممممم رسا!

تماسو قطع کردم و بلند شـدم گرمکنم بد نبود یه تی شرت یشمـی روش پوشیـدم و سویچ

به دست زدم بیرون رها که لم داده بود جلو تلوزیون برگشت سمتم: باز کجا؟

فضولی؟ مـیرم بیرون کـار دارم با این لباسا اخه؟

داداشت اونقد خـوشتیپه که گونی هم بپوشـه بهش مـیاد

خندیـد که یه دونه سیب از رو اوپن برداشتم و پرت کردم سمتش قبل از اینکه اون بخـواد

کـاری کنه زدم بیرون

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان