دانلود رمان عشق با اعمال شاقه pdf از ایکسا خانوم با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق با اعمال شاقه pdf از ایکسا خانوم با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ایکسا خانوم مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

یه لبخند مسخره تحویلش دادم و بی خیال روشن کردن ماشین شـدم ، دنده رو آزاد(بوش) کردم و از ماشین پیاده شـدم و سعی

کردم ماشین و جلو ببرم یه خرده جلو رفت دوباره بر گشت سرجاش .پسره که تقلامو دیـد رفت پشت ماشین و ماشین و هول داد

تا جلوتر بره ترمز دستی رو کشیـدم و در و قفل کردم ،بدون حتی تشکری راه سمت آسانسور و در پیش گرفتم.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان