دانلود رمان عشق معروف من pdf از نگار مقیمی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق معروف من pdf از نگـار مقـیمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نگـار مقـیمـی مـیباشـد

موضوع رمان : طنز/عاشقانه/پلیسی/همخـونه ای

خلاصه رمان عشق معروف من

یسنا آریافر دختر خبرنگـار و منتقدی است که زبان تندی دارد روزی به طور اتفاقـی

با خـواننده ی محبوب مردمـی سورن رادمهر آشنا مـی شود که این آشنایی اتفاقاتی را به دنبال دارد

چه کسی گفتـه است که آدم برای عاشقـی بایـد دلیل داشتـه باشـد؟ وقتی که برای

اولین بار دیـدمت شایـد هیچ وقت فکر نمـی کردم روزی ذره ذره ی وجودم خـواستنت را فریاد زند

اما عشق بی دلیل و بدون اجازه درون قلبم ریشـه دواند و تاج پادشاهی را روی سرت نشاند و

تـو آرام آرام عشق معروف من شـدی!

جلد دوم رمان هنوز نیومده

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عیش و نوش

قسمت اول رمان عشق معروف من

راوی : ی سنا

با تعجب نگـاهش کردم

با عصبانیت ادامه داد :

امـیـدوارم حرفام یادت بمونه دختره ی بی مالحضه بدجور پا رو دم شیر گزاشتی

ببخشیـد ولی شما دمتـون زیادی درازه به نظرم یکم چیـده شـدن الزم بود

قبل از اینکه مشتش تـوی صورتم فرود بیاد تـوسط بادیگـارداش مهار شـد

اونقدر عصبانی بود که حتی نمـیتـونست مالحضه ی مکـان عمومـی و مردمـی که جمع شـده بودن رو بکنه

تا زمانی که از سالن خارج بشـه با نگـاهم بدرقش کردم مردک کـالهبردار دروغگو !

فکر کرده هیچ کس خبر از کثافت کـاریاش نداره!

ولی نمـیـدونه من مثل عقاب حواسم به کـارش هست ب ـع ـل ه ما اینیم

با صدای نیکی دست از فکر کردن برداشتم :

  وااااای یسی من جای تـو سکتـه کردم چند بار بهت گفتم انقدر دور و بر اون احسانی عوضی نگرد ؟

با بی خیالی گفتم : خـوب حاال که چیزی نشـده

با عصبانیت بلند گفت : چیزی نشـده ؟؟؟؟ مردک بلند شـده اومده تـهدیـدت کرده بعد تـو مـیگی ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان