دانلود رمان غرورمو شکستی pdf از شیوا با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان غرورمو شکستی pdf از شیوا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان شیوا مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

 اشکـامو پاک مـیکنم اما باز با سمجی باز روی صورتم جاری مـیشن _ باشـه… قبول….لبخند مـیزنه و چقدر من بدبختم _آیه؟؟؟ مطمئنی مـیتـونی از آیه مراقبت کنی؟؟؟اوهوم

مـیتـونم … ولی بعیـد مـیتـونم که بتـونم هووی کسی بشم .سختـه … قورت دادن بغضمو مـیگم…اما من آیم . از پسش برمـیام. و چقدر خـوبه که درکم مـیکنه…کـاش این اتفاق نمـی افتاد کـاش مـیتـونستم زمان رو به

عقب برگردونم کـاش و بهش نمـیگفتم دوستش دارم.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان