دانلود رمان مایی دیگر pdf از صبا ترک لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مایی دیگر pdf از صبا ترک لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان صبا ترک مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان مایی دیگر

عماد مردی سی و چند ساله ‌است که تموم زندگیش رو به نفرت از زنها گذرونده و به سخت گیر و

وسواسی بودن معروفه! اما حالا طی یک اتفاق سویل رو پیـدا مـی کنه

سویلی که یک دختر ربوده شـده و شکنجه دیـده ست اما هنوز امـیـد به زندگی بهتر داره تا

بتـونه جهنم گذشتـه رو با بهشت ساختـه شـده تـوسط عماد تغییر بده

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان مایی دیگر

قطرات آب روی پوستم مـیغلتد و باز هم در آب فرو مـیروم آب داخل وان دیگر پر از کف و تـوپهای

رنگی یا ب رگـهای گل یا حتی حبابهای رنگی ن یست روزها و ماههاست که دیگر کسی برای سویل

نازپرودهی عماد، یک حمام دوستداشتنی درست نکرده است با نبودن او، گویی د نیا دیگر

رنگ ندارد موسیقـی صدایش هم کمتر به گوشم مـیرسد، مـگر آنها که برایم بهیادگـار از لحظات عشق

او مانده است مرد صبور و دوست داشتنیام این روزها، سنگ شـده، سخت شـده است سویل دایی

سالوادور منتظرت مونده سالوادور دوست این روزهای تلخ بپرس اگر نامـیک و رحمان تـو جمع هستن نمـیام

، دایی نامـیک، پسر ترک تباری که این روزها نگـاهش زیادی برایم حرف دارد و رحمان، دوستی که مدتی است

به دوستبودن یا عاشقبودنش شک دارم همانکه چند بار عماد، جستـهگریختـه دربارهاش مـیپرسد و من حتی

نمـیخـواهم لحظهای باعث ناراحتی مرد من شود مـیگـه رحمان حتما مـیاد ولی نامـیک رو نمـیـدونه امروز

، افتتاح گـالری یکی از دوستانمان است اما دایی نمـیآیـد نه، نمـیام مـیخـوام به عماد زنگ بزنم …

چشم مـیبندم و مانند همـیشـه تصور مـیکنم او اینجا است، کنار من انگشت مـیکشم روی تن عریان م،

به..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان