دانلود رمان محافظ شخصی pdf از صبا_لک با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان محافظ شخصی pdf از صبا_لک با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان صبا_لک مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/پلیسی/کلکلی

خلاصه رمان محافظ شخصی

پدر پروا دختر رمان ما پلیسه و بخاطر همـین دشمنایه زیادی داره

وقتی پروا ۱۵سالش بوده دشمنایه پدرش تـوی ماشین مادرش بمب مـیزارن که

مادرش و برادرش پدرام بر اثر این بمب گذاری کشتـه مـیشن .

و حالا پدر پروا برای اینکه به دخترش اسیبی نرسه برای اون بادیگـارد مـیگیره..

پروا همه ی بادیگـارد هارو فراری مـیـده اما یه بادیگـارد مـیاد که یه پسر جوونه و پسر دوست پدرشـه

و اونم پلیسه ولی بخاطر اینکه پدرش ازش خـواستـه مـیاد و

بادیگـارد پروا مـیشـه ..بادیگـارد و پروا با هم خیلی لجن اما

دانلود رمان چشمانی به رنگ عسل زهره کلهر

متن اول رمان محافظ شخصی

خخخخخخ باالخره اینم فراری دادم

خیلی جدی نشستـه بودم روبری بابام و

زل زده بودم بهش..خیلی عصبانی بودااا.

-ببینم دختر من بایـد چیکـار کنم باتـو؟؟

هاا؟چرا نمـیفهمـی که من این محافظ

شخصیارو واسه محافظت از تـو مـیزارم..چرا همرو فراری مـیـدی اخه؟؟

بابا لطفا سر من داد نزن من کـاری نکردم

-اااا پس کـاری نکرده اره؟حتما عمه ی من مـیخـواستـه از دیوار فرار کنه بره

اره؟؟حاال گیریم این یکی مریض بوده و خـود به خـود رفتـه..پس اون نوزده تا

چی؟

اااا بابا خب تقصیر خـودتـونه

یه ادمه پنجاه ساله برمـیـداری مـیاری واسه

محافظ شخصی من که چی بشـه؟نه مـیشـه باهاشون خندیـد نه مـیشـه یکم

شوخی کرد مـیخـوای محافظ شخصی بیاری؟خیله خب من که نگفتم

نیار..اما خب ینفر بیار که همسن خـودم باشـه یخـورده باهاش بگم و بخندم..

-اااا پس اگـه مشکلت اینه که من فردا یه پسر جوون و قابل اعتماد مـیارم

واست..خـوبه؟ بله خـوبه..اما گفتـه باشمـــا

اگـه اینم به دلم ننشت شرمنده دیگـه.محبوری

بیست و دومـی رو بیاری

بابا با عصبانیت زل زده بود بهم که خیلی ریلکس بلند شـدمو

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان