دانلود رمان مست عشق pdf از فاطمه هاشمی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مست عشق pdf از فاطمه هاشمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان فاطمه هاشمـی مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه

     خلاصه رمان مشت عشق

رمان در مورد دختری به اسم برکه اس که فقط ۱۵سالشـه و هنوز نامردی روز گـارو ندیـده

پدر برکه تـو یه شرکت تـولیـدی کـار مـیکنه ولی بخاطر یه اشتباه یکی از قرار دادای مهم شرکت فسخ مـیشـه

رئیس شرک شرطی مـیزاره که فقط برکه از پسش بر مـیاد

ولی چه قبول کنن چه نکنن خیلی ضرر مـیکنن اما برکه

دختر ساده داستان وسیله انتقام رئیس سنگ دل مـیشـه

این وسط عشق پر از عذابی ب وجود مـیاد که باعث مـیشـه…………

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان جان شـهرزاد

دانلود رمان شریک آرزویم باش

دانلود رمان اجبار زیبا

قسمت اول رمان مست عشق

تـو هردو دستم کیسه های خریـدم بود از اون جایی که تا یه ماه دیگـه مدرسه شروع مـیشـه و

مـیرم دبیرستان بایـد خیلی درس بخـونم و وقت خـوش گذرونی ندارم این روزا فقط با دوستام بیرونم

آروم درو باز کردم و رفتم داخل چه خبره

مامانم داره داد مـیزنه بابامم همـین طور اصلا متـوجه من نشـدن تا حالا اینجوری تـو خـونمون دعوا نشـده بود

با حرفاشون چشمام باز مونده بود و دهنم باز نمـیشـد

بابا_ بسه دیگـه همتا اون مرتیکه گفتـه من که قبول نمـیکنم

مامان_ آخه مهرداد چرا دقت نکردی بخاطر اون قرارداد مزخرف زندگیمون زیر ورو مـیشـه

بابا_ باشـه عزیزم آروم باش الان برکه مـیرسه مـیفهمه فکرش بهم مـیریزه

تازه به خـودم اومدم پشت ستـونی که نزدیک در بود قایم شـدم

بابا_ همتا من هیچوقت نمـیزارم برکه با اون مرتیکه ازدواج کنم نمـیزارم دخترم تـو این سن بره خـونه بخت بختی که ایلیا

سیاهش مـیکنه…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان